Met ingang van 1 mei 2013 heeft Jan Schuitemaker besloten zijn functie als bestuurslid van Stichting SCAE Nederland neer te leggen. Ook zijn functie als ..."/> Jan Schuitemaker stopt | Specialty Coffee

Jan Schuitemaker stopt

Bestuurslid & Nationaal coordinator legt zijn functie neer.

Met ingang van 1 mei 2013 heeft Jan Schuitemaker besloten zijn functie als bestuurslid van Stichting SCAE Nederland neer te leggen. Ook zijn functie als Nationale Coördinator zal hij per die datum niet meer uitoefenen. 

De reden van zijn besluit komt voort uit de toegenomen drukte binnen zijn eigen bedrijf CoffeeXperts, waardoor hij zijn taak als bestuurder en Nationale Coördinator niet langer meer kan combineren met zijn huidige werkzaamheden.

Ondanks zijn enthousiasme en inzet spijt het hem zijn beide functies voor SCAE Nederland niet langer te kunnen uitvoeren. In de tijd dat hij verbonden was aan de stichting zijn er grote stappen vooruit gemaakt. Verschillende processen zijn ingang gezet waar het huidige bestuur en zijn opvolger(s) mee aan de slag kunnen.

Zijn taken binnen het bestuur van Stichting SCAE Nederland zullen tijdelijk worden overgenomen door Arthur Stuivenberg (info@scaenederland.nl). De taak van Nationale Coördinator zal in overleg met de SCAE in Londen zo spoedig mogelijk worden ingevuld.

De komende Nederlandse kampioenschappen Coffee In Good Spirits, Latte Art en Cuptasting komen ondanks zijn vertrek niet in gevaar, hiervoor heeft Jan Schuitemaker projectgroepen samengesteld die deze competities in samenspraak met SCAE Nederland zullen organiseren.

SCAE Nederland en SCAE Londen respecteren zijn besluit, waarderen zijn inzet en wensen hem veel successen toe met zijn koffiebranderij CoffeeXperts.


Jan we gaan je missen !

Reageren

Reactie toevoegen

Lees reacties
Share:
Terug