Fairtrade

Het keurmerk dat in Nederland Max Mavelaar heet

Fairtrade valt in Nederland samen met Max Havelaar. In Nederland zien we het fairtrade logo zonder Max Havelaar vermelding vaak op verpakkingen staan vanwege het zeer internationale karakter van koffiehandel.

Het fairtrade keurmerk wordt toegekend op basis van een permanente controle op de naleving van opgestelde criteria. De fairtrade-keurmerken uit 23 landen, waaronder Max Havelaar, zijn aangesloten bij een koepelorganisatie, FLO-eV (Fairtrade Labelling Organizations International). De FLO-eV stelt de criteria vast en faciliteert assistentie om producenten te helpen om aan de normen te voldoen. Het controleorgaan FLO-Cert werkt zonder ruggespraak van FLO-eV en controleert producenten en handelaren die in aanmerking willen komen voor certificatie. Criteria die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden en investeringen in sociale milieuvriendelijke en economische ontwikkeling. De nationale keurmerkorganisaties die bij de FLO-eV zijn aangesloten (zoals ons eigen Max Havelaar) zetten zich in om op nationaal niveau het fairtrade-keurmerk te promoten. Daarnaast faciliteren en contracteren ze bedrijven die artikelen met fairtrade-keurmerk in hun assortiment willen opnemen, controleren ze de verkoop onder keurmerk en bereiden ze – samen met FLO-eV - uitbreiding van het assortiment voor.

Fairtrade producten beantwoorden aan de volgende criteria:

  • De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt.
  • De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking.
  • De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode.
  • Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier.
  • De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen.
  • Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de export-producten worden geteeld.
  • Wie deze controles niet doorstaat, krijgt geen certificaat of verliest het.
copyright © 2017 Specialty Coffee - ESW - voor reacties: redactie@specialtycoffee.nl